Angry Snakes

638
177
Angry Snakes

Về trò chơi «Angry Snakes»

Chơi Angry Snakes trả góp trực tuyến miễn phí. Sử dụng bất kỳ thiết bị và tiện ích nào của bạn để chơi trò chơi. Nhiệm vụ chính của bạn là cho rắn ăn vì nó rất đói. Nó có thể ăn các chấm phát sáng và các loài rắn khác trên đồng ruộng. Bạn là chủ của con rắn, vì vậy nó là sự lựa chọn của bạn màu sắc nào. Tuy nhiên, bạn không thể chọn khuôn mặt của nó, bởi vì tất cả chúng đều đói và tức giận. Bạn có thể chơi trò chơi cùng với những người chơi thực sự trên toàn thế giới. Hãy đi và thể hiện con rắn của bạn tốt như thế nào và làm cho những người chơi khác phải sợ nó!