Acme Rocket Dash

11
4
Acme Rocket Dash

Về trò chơi «Acme Rocket Dash»

Chơi Acme Rocket Dash trò chơi trực tuyến miễn phí. Gặp gỡ các nhân vật Looney Tunes nổi tiếng, chơi trò chơi tuyệt vời. Vai trò của bạn là không thể thiếu - bạn phải giúp Wile E. Coyote. Nhiệm vụ rất đơn giản. Anh ta phải bắt con chim nhanh nhất trên hành tinh Roadrunner, sử dụng nhiều cách và phương pháp khác nhau. Hôm nay là ngày X, vì tập đoàn Acme cuối cùng cũng đã giới thiệu tên lửa mới, cuối cùng con sói có thể đạt được mục tiêu của mình. Anh quyết định giúp công ty thử nghiệm tên lửa. Anh ta không nói bất cứ điều gì với các nhà khoa học và sử dụng tên lửa để bắt con chim. Vì chỉ là thử nghiệm nên việc sử dụng phương tiện này rất nguy hiểm. Giúp con chó sói này tạo ra, bằng cách sử dụng các tiện ích và thiết bị khác nhau để chơi trò chơi. Chúc vui vẻ!