Slash of Justice - Teen Titans Go!

131
18
Slash of Justice - Teen Titans Go!

Về trò chơi «Slash of Justice - Teen Titans Go!»

Chơi Slash of Justice - Teen Titans Go! Trò chơi trực tuyến miễn phí. Chắc hẳn bạn đã nghe nói về Teen Titans ít nhất một lần trong đời. Nhưng nếu không, đã đến lúc bạn làm quen với chúng. Dưới đây là một vài sự thật bạn nên biết. Đội của họ bao gồm năm người, những người có quyền với các siêu năng lực. Nhiệm vụ của họ là cực kỳ quan trọng - để cứu thành phố của họ khỏi bất kỳ điều ác nào có thể phát sinh ở đó. Và đây là cơ hội để bạn tham gia vào đội dũng cảm này và giúp họ trong một nhiệm vụ mới. Đầu tiên, hãy chọn một trong năm nhân vật có sẵn mà bạn muốn chơi. Hãy chú ý rằng mỗi người trong số họ có khả năng khác nhau và lựa chọn cẩn thận chính xác những gì bạn cần. Bạn có thể truy cập trò chơi này từ tất cả các tiện ích và thiết bị có thể có.