The Night Begins to Shine - Teen Titans Go!

238
28
The Night Begins to Shine - Teen Titans Go!

Về trò chơi «The Night Begins to Shine - Teen Titans Go!»

Chơi The Night Begins to Shine - Teen Titans Go! Trò chơi. Đây là một phần khác của loạt ứng dụng nổi tiếng về Teen Titans. Phi hành đoàn của chúng tôi đang mong đợi sẽ tham gia một công việc thú vị khác để mang những điều tốt đẹp đến với thế giới. Tuy nhiên, bạn thậm chí không thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó khăn đang được chuẩn bị cho đội hình. Kẻ thù ác độc đã đánh lừa Starfire, Bistboy và Raven, đánh lừa tâm trí họ. Bây giờ họ đang thực hiện những điều không thể tin được và chúng tôi phải ngăn chặn họ. Hai nhân vật khác được an toàn, và họ sẽ cứu bạn bè của họ. Chơi trò chơi bằng bất kỳ loại tiện ích và thiết bị nào bạn có. Chia sẻ với bạn bè của bạn và vui chơi!