T-REX N.Y Online

64
13
T-REX N.Y Online

Về trò chơi «T-REX N.Y Online»

Chơi T-REX N.Y Online ứng dụng đóng gói hành động miễn phí. Ôi không! Dân số của chúng ta đang gặp nguy hiểm vì T-Rex đang cố gắng phá hủy thành phố một lần nữa. Điểm mấu chốt cho bạn trong trò chơi này là hỗ trợ anh ta làm như vậy. Chúng ta có một cỗ máy khủng long, kẻ mất kiểm soát và cố gắng loại bỏ mọi thứ. Anh ta tuyên bố rằng dân số là kẻ thù của anh ta. Chúng tôi phải ngăn chặn các lực lượng quân sự ngăn chặn kẻ xấu. Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều loại súng khác nhau, sử dụng nó bạn sẽ loại bỏ môi trường. Đây là cơ hội để bạn tạo ra sự hỗn loạn thực sự trên thế giới. Bạn có thể thưởng thức T-REX NY trực tuyến bằng bất kỳ loại tiện ích và thiết bị nào.