Neon Battle Tank 2

77
22
Neon Battle Tank 2

Về trò chơi «Neon Battle Tank 2»

Chơi Neon Battle Tank 2 trò chơi hành động đóng gói miễn phí trực tuyến trên tất cả các loại thiết bị. Gặp gỡ tập tiếp theo của trò chơi Neon Battle Tank nổi tiếng. Trèo lên xe tăng và đi qua đường hầm đáng sợ, đầy xe tăng của đối thủ và khiến tất cả chúng phát nổ. Đừng sợ những trở ngại, bạn chỉ có thể phá vỡ chúng. Giết tất cả những kẻ thù trên con đường của bạn. Bạn phải bảo vệ cơ sở của bạn khỏi những kẻ thù xấu xa. Sẽ rất hữu ích khi nghĩ ra một chiến thuật nhất quán. Bạn có thể chọn cả chiến lược bảo vệ và tấn công. Mọi thứ đều phù hợp trong trò chơi. Chỉ cần không để đối thủ của bạn dự đoán hành động của bạn.