Captain America: Shield Strike

80
7
Captain America: Shield Strike

Về trò chơi «Captain America: Shield Strike»

Chơi Captain America: Shield Strike trò chơi trực tuyến miễn phí. Đại đội HYDRA độc ác đã xâm nhập vào căn cứ quân sự, nằm trên núi. Có vẻ như họ đang lên kế hoạch để giành được quyền lực trên những vùng lãnh thổ rộng lớn hơn. Siêu anh hùng Captain America đang nắm lấy công lý trong tay và ra tay giải cứu thế giới khỏi công ty độc ác này. Bạn phải hỗ trợ Steve Rogers trong nhiệm vụ không hề dễ dàng này. Bạn phải ném khiên vào đối thủ của mình để giết chúng. Đây là một gợi ý. Cố gắng ném nó vào một cái gì đó sẽ phát nổ và giết nhiều kẻ thù hơn. Bạn có thể truy cập trò chơi này bằng bất kỳ loại tiện ích và thiết bị nào.