Spider Man: Mysterio Rush

132
33
Spider Man: Mysterio Rush

Về trò chơi «Spider Man: Mysterio Rush»

Chơi Spider Man: Mysterio Rush trò chơi trực tuyến miễn phí cho tất cả những người theo dõi chuỗi anh hùng, và đặc biệt là loạt phim Spider Man. Một trong những đối thủ của Người Nhện là Mysterio. Đôi khi anh ta tập hợp quân đội từ tay sai và phá hủy sự yên bình của thành phố New York. Khi công dân bắt đầu thực hiện những hành vi xấu, kẻ phản anh hùng luôn lợi dụng tình hình đó. Nhiệm vụ của bạn là giúp đỡ The Spider để chống lại cái ác này. Nhưng đừng để lộ bất kỳ tác hại nào đối với những người không làm gì xấu. Điểm mấu chốt là thoát khỏi Mysterio. Bạn có thể truy cập trò chơi này bằng bất kỳ loại tiện ích và thiết bị nào.